Keskeiset vastuualueet

  1. Strateginen johtaminen: Toimitusjohtaja kehittää ja määrittelee yrityksen strategiset tavoitteet yhdessä hallituksen ja muiden johtoryhmän jäsenten kanssa. Hänen vastuullaan on varmistaa, että strategiaa noudatetaan kaikissa yrityksen toiminnoissa ja että se päivitetään jatkuvasti vastaamaan markkinoiden ja toimintaympäristön muutoksia.
  2. Päätöksenteko: CEO tekee päivittäisiä operatiivisia ja taloudellisia päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan laajasti. Hänen päätöksensä kattavat kaikki yrityksen toiminnot alkaen taloushallinnosta aina henkilöstöresurssien hallintaan.
  3. Sidosryhmäsuhteet: Toimitusjohtaja on yrityksen pääedustaja suhteissa sidosryhmiin, kuten sijoittajiin, asiakkaisiin, toimittajiin ja viranomaisiin. CEO:n on kyettävä rakentamaan ja ylläpitämään vahvoja suhteita näiden ryhmien kanssa sekä edustamaan yritystä julkisesti.
  4. Raportointi ja seuranta: CEO raportoi yrityksen suorituskyvystä ja strategian toteutumisesta hallitukselle. Tämä käsittää taloudellisen raportoinnin, toiminnallisten tavoitteiden arvioinnin ja tulevaisuuden riskien hallinnan.
  5. Johtajuus ja henkilöstön kehittäminen: Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu myös organisaation johtamiskulttuurin kehittäminen. Hänen on kyettävä innostamaan ja motivoimaan työntekijöitä sekä kehittämään yrityksen johtamiskäytäntöjä.

Tarvittavat taidot ja ominaisuudet

  • Strateginen ajattelukyky: Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja suunnitella pitkän tähtäimen toimia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Vahvat kommunikointitaidot: Taito viestiä selkeästi ja vakuuttavasti sekä sisäisesti että ulkoisesti.
  • Päätöksentekokyky: Kyky tehdä nopeita ja tehokkaita päätöksiä paineen alla.
  • Johtamistaidot: Kyky johtaa, motivoida ja kehittää tiimejä kohti yhteisiä tavoitteita.
  • Sopeutumiskyky: Valmius mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja markkinatilanteisiin.

Koulutustausta ja kokemus