1. Järjestelmäsuunnittelu: Osallistuminen tietojärjestelmien suunnitteluun ja arkkitehtuuriin vastaamaan organisaation tarpeita ja tavoitteita.
  2. Ohjelmistokehitys: Ohjelmistojen ja sovellusten kehittäminen sekä niiden integroiminen olemassa oleviin järjestelmiin.
  3. Tietokantahallinta: Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito varmistaen tietojen eheys ja saatavuus.
  4. Järjestelmän integrointi: Erilaisten järjestelmien ja sovellusten yhteensopivuuden ja integraation varmistaminen.
  5. Käyttäjätuki: Käyttäjien tukeminen ja kouluttaminen järjestelmien käytössä ja ongelmatilanteissa.
  6. Tietoturva: Tietojärjestelmien suojaaminen ja tietoturvakäytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen.
  7. Päivitykset ja ylläpito: Järjestelmien päivittäminen ja ylläpito varmistaen niiden toimivuus ja tehokkuus.

Ota yhteyttä!