Sosiaalinen media on Paasivu.fi n osaamisaluetta. Sosiaalinen media tunnetaan myös lyhenteestä ”some”.
Paasivu.fi on johtava sosiaalisen median markkinoinnin asiantuntija, ja tekijä.
Meiltä saat myös sosiaalisen median hallinta palvelut. 

Ota sosiaalisen median positiivinen potentiaali käyttöösi!

Haluatko tehostaa yrityksesi näkyvyyttä ja sitouttaa asiakkaitasi entistä paremmin? Meidän sosiaalisen median markkinointipalvelumme ovat avain menestykseesi verkossa!

  • Kohdennetut mainoskampanjat, jotka tavoittavat juuri oikeat asiakkaat.
  • Sisällöntuotanto ja brändistrategiat, jotka herättävät kiinnostusta ja kasvattavat seuraajamäärääsi.
  • Vuorovaikutteinen yhteisön hallinta ja asiakaspalvelu sosiaalisissa medioissa.

Tavoita uusia asiakkaita ja rakenna vahva positiivinen tunnettuus verkossa – me autamme sinua siinä!

________________________


Sosiaalisen median markkinointi potentiaalia ei ole mielestämme täysin vielä ymmärretty.

Jokainen asiakas on tietenkin saatava tyytyväiseksi, niin tyytyväiseksi, että asiakas on valmis antamaan jotain muutakin vastinetta, saamalleen palvelulle, kuin rahaa. Tavoitteena on tietenkin positiivinen asiakkaan itse antama arvio palvelun tarjoajasta.

Koska prosentit eivät ole palvelun tarjoajan puolella, tarvitaan matematiikkaa, kompensoimaan yhden epätyytyväisen asiakkaan aikaan saamaa tuhoa.
Kompensaatio on mahdollista vain pisteytysjärjestelmällä, josta tulisi ilmi ne palvelun tarjoajat, jotka ovat onnistuneet palvelemaan 90-99% asiakkaistaan hyvin.  Toisaalta on tärkeää saada esiin myös ne, joiden palveluun ovat tyytyväisiä vain esimerkiksi 20- 30% asiakkaista. Sosiaalinen media nykyisellään, ei anna prosentuaalista vastausta ollenkaan. 

Koska pisteytys järjestelmää ei ole vielä keksitty, ainakaan suurimmalle osalle aloista, erittäin taitava ja  hyvä palvelun tarjoaja saattaa jäädä kokonaan pimentoon, 1% asiakkaista ollessa äänekäs. Ongelma ja epäkohta koskee lähes kaikkia aloja, paria edelläkävijää (Uber jne) lukuun-ottamatta.

On myös mahdollista, että 1% kuluttaja asiakkaista on herännyt palvelupäivänä väärällä jalalla, jolloin palvelu on taitavaltakin asiakaspalvelijalta lähes mahdotonta, ja vaikka palvelu suoritettaisiinkin jopa alisteisessa asemassa, asiakas saattaa silti pahassa olossaan tuntea tulleensa väärin kohdelluksi. Pähkinän kuoressa luvut kertovat korutonta sanomaa, tilanne on erittäin väärin palvelun tarjoajia kohtaan, ei muutaman prosentin tyytymätön asiakasmäärä, saa vaikuttaa millään tavoin palvelun tarjoajan elämään. Pitää olla mahdollisuus sulkea hankala ihminen elämästään, ja liiketoimintansa kimpusta, ilman jälkiseuraamuksia.

Kompensaatio ratkaisuksi voisi kelvata esimerkiksi “intressiraha“.
Palvelun tarjoaja antaisi asiakkailleen rahaa, 10kpl tyytyväisimmälle, esimerkiksi 100€/ asiakas.
Panostus olisi siten 1000 euroa.
Intressiraha saisi nämä 10kpl asiakasta mainostamaan palveluntarjoajaa kaikissa kanavissa, ja siten 1%/ 1kpl  tyytymättömän asiakkaan merkitys tasaantuisi merkittävästi alemmas kuin nykyisin. 

Intressirahan verotus asia on syytä tarkastella, mutta se pitäisi olla helposti toteutettavissa nykyisellä tekniikalla, esimerkiksi maksu laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelut ovat jo vakiintunut osa palvelu alaa.
Laskutuspalvelun kautta laskutettuja palveluita, yhteiskunnan turvaverkot eivät enää vierasta, käytännössä Kela ja muut instanssit, huomioivat laskutuspalvelun kautta saadut rahat normaalina työtulona, eikä yrittäjäksi “leimaannu” suotta, ja karensseja esimerkiksi tukiin nykyään ei enää tule. “Intressirahasta” voisi olla taloudellista apua töitä etsiville/ työttömille yksilöille.

Asiaa tulee tarkastella myös juridisesta näkökulmasta, mutta ongelmaa siltäkään kantilta ei pitäisi olla. Ovathan iso osa somea, erilaiset digitaalisen sisällön sisällöntuottajat, jotka mainostavat eri brändejä esimerkiksi Instagramissa.
Ja laskuttavat mainostuksensa joko omalla toiminimellään, osakeyhtiöllään, tai laskutuspalvelun kautta.
Ala tuo verottajalle tuloja, koska pimeän rahan käyttö some alalla on harvinaista. Palvelut maksetaan pääosin verotettavien tulojen kautta, tai saatuina tavara, tai palvelu hyödykkeinä.

Intressirahasta voisi olla jopa globaalin markkinamasennuksen hoitoon. Yksilöt eivät kuluta rahaa, koska on epävarma ajankohta. Koska markkinatilannetta ja siihen johtaneita (todennäköisesti) pysyväksi jääviä taloutta romuttavia asetelmia ei voi miksikään muuttaa, on järkevää keskittyä kaikkiin taloutta elvyttäviin toimenpiteisiin.

Nykyiset arviot palvelun tarjoajista ovat pääosin sellaista luettavaa, jotka eivät itsessään lisää ostohalukkuutta. Mikäli arviot eri palvelun tarjoajista muuttuisivat positiivisempaan suuntaan, kuluttajakäyttäytyminen/ ostovoima voisi piristyä, jonka jatkumona yleinen talouden taantuma saattaisi hellittää. Eli intressirahan isokin leviäminen kuluttaja asiakkaiden käyttöön olisi jopa tavoiteltavaa.
Seuraava kysymys olisi, huononisiko palvelujen laatu yleisesti. Käsityksemme mukaan palvelut eivät huonontuisi, koska ei kukaan intressi rahan saaja suostuisi kirjoittamaan hyvää, edes isoistakaan summista, mikäli palvelun laatu on huonoa. Intressi raha olisi vain positiivinen ponnahdus, tilanteeseen jossa kuluttaja asiakkaat arvioisivat myös positiivisia palvelukokemuksiaan. Koska nykyisellään on tapa, että arvioidaan vain huonot palvelukokemukset, on luotava jokin järjestelmä ja houkutin, jolla myös positiivisia asiakaskokemuksia tuotaisiin esille, palvelun tarjoajien kanaviin.

Pisteytysjärjestelmät ovat lähes poikkeuksetta onnistuneet, aloilla, joihin sellainen on mahdollista tehdä. Esimerkkeinä Uber, ja muut taksisovellukset.
Alkukankeuksien jälkeen, niistä on tullut merkittävä asiakaspalvelua, ja asiakaskäyttäytymistä ohjaava alusta.
Palvelun tarjoajan työturvallisuus on parantunut, ja taksi asiakkaan saama palvelu on parantunut. Koska palvelun tarjoaja kuin myös asiakas pisteytetään järjestelmään, ohjaa se palvelun tuottamis-kontaktia asianmukaisempaan suuntaan, molempien osapuolien yrittäessä kaikkensa. 

Kaikille aloille pisteytysjärjestelmää ei ole mahdollista vielä luoda.
Siksi odottelun ajaksi on luotava kompensaatio ratkaisuja, ettei yksikään niistä 90-99% asiakkaistaan hyvin palvelleista, joutuisi somessa kokemaan vääryyttä, vain 1%/ 1kpl asiakkaan toimesta.
Aihe on tärkeä työhyvinvointia lisäävä tekijä.
Hyvin voivista palvelun tarjoajista, työntekijöistä, pienyrittäjistä, lähtee enemmän tehoja vielä entistäkin parempien asiakaspalvelu kokemuksien tuottamiseen.
Se ei ole kenellekään hyödyksi, että varsinkin pienet palvelun tarjoajat joutuvat jopa pelkäämään asiakkaitaan. Sen pitää riittää, että asiakastyytyväisyys on 90-99%.

Mikäli pahin tapahtuu, eli 1%/ 1kpl kuluttaja-asiakas päättää tehdä kaveripiirinsä kanssa hyökkäyksen pientä palvelun tarjoajaa kohtaan. Jokainen minuutti ja yksittäinen teko on tärkeää, haittojen minimoimiseksi.
Paasivu.fi auttaa somemarkkinoinnin haitallisten potentiaalien ehkäisemisessä/ tasaannuttamisissa/ sammuttamisissa, sekä positiivisten potentiaalien hyödyksi ottamisessa.

Tietenkin asiaa pitää tarkastella myös siltä näkökantilta, ettei esimerkiksi intressirahaa käytettäisi väärin, esimerkiksi  palvelemalla kaikki asiakkaat huonosti, mutta asiakasvirtaa riittäisi silti, intressirahan voiman avulla.
Käsittääksemme intressiraha ei vähentäisi palvelun tarjoajan halua palvella asiakkaitaan hyvin, koska edelleen jokainen tyytymätön asiakas tuo selkeää haittaa palvelun tarjoajalle.
Tarkoitus on löytää keinot, joilla kompensoidaan ja tasaannutetaan, palvelun tarjoaja Vs asiakas, valtasuhdetta toisiinsa nähden.
Jokaisella asiakkaalla on pysyttävä iso ääni, mutta matematiikka on otettava huomioon arvioidessa kunkin palvelun tarjoajan onnistumista työssään. 90- 99% asiakastyytyväisyys on riitettävä!

Tervetuloa Some asiakkaaksemme!

______________