1. Aamu: Markkinoiden ja uutisten seuranta
  • Mikrosijoittaja aloittaa päivän tarkistamalla markkinoiden tilanteen ja tärkeimmät talousuutiset. Hän käy läpi taloudellisia julkaisuja, verkkosivustoja ja sosiaalisen median kanavia saadakseen käsityksen päivän tapahtumista ja mahdollisista markkinoiden liikkeistä.
 2. Salkun tarkistus ja päivitys
  • Hän tarkistaa omistamansa osakkeet ja muut sijoitukset nähdäkseen niiden viimeaikaisen kehityksen. Hän voi tehdä tarvittavia muutoksia salkkuunsa tai lisätä uusia sijoituksia, jos hän on tunnistanut hyviä mahdollisuuksia.
 3. Tutkimustyö ja analyysi
  • Mikrosijoittaja voi käyttää aikaa erilaisten yritysten tai sijoituskohteiden tutkimiseen. Hän saattaa lukea yritysten vuosikertomuksia, analyytikoiden raportteja ja muita sijoituslähteitä saadakseen paremman käsityksen potentiaalisista sijoituskohteista.
 4. Kaupankäynti ja päätöksenteko
  • Hän tekee päätöksiä sijoitusstrategiansa mukaisesti ja voi tehdä tarvittavia sijoitusostoja tai -myyntejä. Tämä voi tapahtua pörssin avautuessa tai muina sopivina aikoina päivän aikana.
 5. Uusien mahdollisuuksien etsiminen
  • Mikrosijoittaja voi käyttää aikaa uusien sijoitusmahdollisuuksien etsimiseen. Hän voi tutkia markkinoita ja etsiä potentiaalisia kohteita, jotka sopivat hänen sijoitusstrategiaansa ja riskiprofiiliinsa.
 6. Koulutus ja itsensä kehittäminen
  • Päivän aikana mikrosijoittaja voi myös käyttää aikaa oman sijoitusosaamisensa kehittämiseen. Hän voi lukea kirjoja, osallistua verkkokursseille tai kuunnella sijoitusalan podcasteja saadakseen uutta tietoa ja näkökulmia.
 7. Päivän päätös ja seuraavien päivien suunnittelu
  • Mikrosijoittaja arvioi päivän tapahtumat ja tekee tarvittavat muistiinpanot. Hän voi myös suunnitella seuraavien päivien sijoitustoimintaansa ja asettaa tavoitteita tuleville päiville.

Ota yhteyttä!