1. Käyttäjätutkimus: Kerää käyttäjädataa ja ymmärtää käyttäjien tarpeita, tavoitteita ja käyttäytymistä.
  2. Käyttöliittymän suunnittelu: Suunnittelee sovelluksen käyttöliittymän rakenteen, navigaation ja ulkoasun.
  3. Prototyyppien luominen: Luo interaktiivisia prototyyppejä ja wireframeja, joiden avulla voidaan testata ja iteroida suunnittelua.
  4. Käyttäjätestaus: Testaa suunniteltuja käyttöliittymiä käyttäjillä saadakseen palautetta ja tunnistaa mahdolliset ongelmat tai parannusmahdollisuudet.
  5. Yhteistyö muiden tiimin jäsenten kanssa: Työskentelee yhdessä ohjelmistokehittäjien, graafisten suunnittelijoiden ja muiden tiimin jäsenten kanssa varmistaakseen sujuvan yhteistyön ja saumattoman lopputuloksen.

Ota yhteyttä!