“Käyttäytymispäällikkö” on henkilö, joka on erikoistunut käyttäytymistieteisiin ja soveltaa tätä osaamistaan tutkiessaan ja parantaessaan yritysjohtoa ja tuotantoa. Tämä rooli yhdistää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ja liiketoimintastrategiaa organisaation toiminnan tehostamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseksi. Käyttäytymispäällikön vastuualueisiin kuuluu:

 1. Käyttäytymisanalyysi ja -tutkimus:
 • Tutkii organisaation käyttäytymistä ja toimintatapoja käyttäytymistieteiden näkökulmasta.
 • Analysoi henkilöstön ja johdon toimintaa ja reaktioita selvittääkseen, miten ne vaikuttavat organisaation suorituskykyyn ja tuloksiin.
 1. Johtamisen Kehittäminen:
 • Tarjoaa asiantuntemusta ja ohjausta yritysjohtajille ja esimiehille käyttäytymispohjaisessa johtamisessa.
 • Kehittää valmennus- ja koulutusohjelmia, jotka auttavat johtoa ymmärtämään ja hyödyntämään käyttäytymistieteiden periaatteita päivittäisessä toiminnassaan.
 1. Organisaatiokulttuurin Analyysi ja Kehittäminen:
 • Arvioi organisaation kulttuuria ja työilmapiiriä käyttäytymistieteiden näkökulmasta.
 • Ehdottaa ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät positiivista organisaatiokulttuuria ja työhyvinvointia.
 1. Muutosjohtaminen:
 • Avustaa organisaatiota muutoksissa käyttäytymispohjaisen muutosjohtamisen periaatteiden avulla.
 • Auttaa henkilöstöä sopeutumaan ja hyväksymään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja työtapoihinsa.

Käyttäytymispäällikön tulee olla vahva analysoimaan tietoa ja tulkitsemaan käyttäytymistä, sekä kykenevä soveltamaan käyttäytymistieteiden teorioita ja menetelmiä käytännön tilanteisiin. Lisäksi hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä tässä roolissa, koska käyttäytymispäällikön on kyettävä selittämään monimutkaisia käsitteitä ja vaikutuksia organisaation jäsenille. Yhteenvetona, käyttäytymispäällikkö on keskeinen toimija organisaatiossa, joka hyödyntää käyttäytymistieteiden osaamista parantaakseen organisaation suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia.