Keskeiset vastuut:

  1. Strateginen suunnittelu: Kasvujohtaja kehittää ja toteuttaa kasvustrategioita, jotka tukevat yrityksen tavoitteita. Tämä sisältää uusien markkinamahdollisuuksien tunnistamisen ja hyödyntämisen.
  2. Yhteistyö muiden osastojen kanssa: Työskentely tiiviisti markkinointi-, myynti-, tuotekehitys- ja asiakaspalvelutiimien kanssa varmistaakseen, että kaikki osa-alueet tukevat yrityksen kasvua.
  3. Data-analyysi: Kasvujohtaja analysoi markkinadataa ja asiakastietoja, jotta voi tehdä perusteltuja päätöksiä strategioiden suhteen ja seurata niiden tehokkuutta.
  4. Innovaatio ja tuotekehitys: Edistää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja markkinoiden muutoksia.
  5. Johtajuus ja tiimin kehittäminen: Rakentaa ja ylläpitää tehokkaita tiimejä, kannustaa innovaatiota ja osaamisen kehittämistä organisaatiossa.

Taidot ja pätevyydet:

  • Vahvat analyyttiset taidot: Kyky tulkita suuria datamääriä ja tehdä strategisia päätöksiä perustuen analyysiin.
  • Johtamiskyky: Erinomaiset johtamis- ja viestintätaidot sekä kyky motivoida ja inspiroida muita.
  • Markkinointi ja myynti: Syvällinen ymmärrys markkinoinnin ja myynnin prosesseista ja niiden integroimisesta yrityksen kasvustrategioihin.
  • Muutosjohtaminen: Kyky sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja johtaa organisaatio läpi muutoksen.