1. Toimitusjohtaja (CEO): Toimitusjohtaja on konsernin ylimmän johdon johtaja, jonka vastuulla on koko organisaation toiminnan johtaminen ja strategian toteuttaminen. Hän toimii hallituksen ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen konsernin pitkän aikavälin menestyksen.

2. Toimitusjohtajan Apulaiset (COO, CFO, jne.): Toimitusjohtajan apulaiset ovat avainhenkilöitä konsernin johdossa, jotka vastaavat tiettyjen liiketoiminta-alueiden tai toimintojen johtamisesta. COO (Chief Operating Officer) voi olla vastuussa operatiivisesta toiminnasta, kun taas CFO (Chief Financial Officer) vastaa taloushallinnosta ja rahoituksesta.

3. Liiketoiminta-alueiden Johtajat: Konsernin liiketoiminta-alueiden johtajat ovat vastuussa tietyn liiketoiminta-alueen strategisesta suunnittelusta, operatiivisesta toiminnasta ja tulosten saavuttamisesta. He työskentelevät yhdessä konsernin johdon kanssa varmistaakseen yhteisen vision toteutumisen.

4. Markkinointi- ja Myyntijohtaja: Markkinointi- ja myyntijohtaja vastaa konsernin markkinointistrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä myynnin kasvusta ja kannattavuudesta. Hän johtaa markkinointi- ja myyntitiimejä varmistaen, että konserni saavuttaa markkinointi- ja myyntitavoitteet.

5. Henkilöstöjohtaja (CHRO): Henkilöstöjohtaja vastaa konsernin henkilöstöstrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä. Hän varmistaa, että konsernissa on oikea määrä osaajia ja että henkilöstöllä on tarvittavat resurssit menestyäkseen.

6. Teknologiajohtaja (CTO tai CIO): Teknologiajohtaja vastaa konsernin teknologiainfrastruktuurin kehittämisestä ja hallinnasta sekä teknologisten innovaatioiden edistämisestä. Hän varmistaa, että konserni hyödyntää uusimpia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja kilpailuetuna.

Ota yhteyttä!