1. Tarpeiden arviointi ja suunnittelu: Analysoi asiakasyrityksen liiketoimintaprosesseja määrittääkseen vaatimukset, jotka yrityssovellusten tulee täyttää.
  2. Mukauttaminen ja toteutus: Työskentelee konfiguraatioiden, mukautusten ja integraatioiden parissa varmistaakseen, että sovellukset vastaavat asiakkaan tarpeita.
  3. Koulutus ja tuki: Kouluttaa asiakasyrityksen käyttäjiä uusien järjestelmien käyttöön ja tarjoaa jatkuvaa tukea ja neuvontaa.
  4. Projektinhallinta: Johtaa projekteja, valvoo aikatauluja ja budjetteja ja varmistaa, että projektin tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
  5. Testaus ja laadunvarmistus: Vastaa järjestelmien testauksesta ja varmistaa, että ne toimivat oikein ennen käyttöönottoa.
  6. Jatkuva parannus: Seuraa järjestelmien suorituskykyä ja ehdottaa päivityksiä tai parannuksia, jotka voivat edelleen optimoida liiketoimintaprosesseja.

Tyypillisesti tähän rooliin vaadittavat taidot ja pätevyydet ovat:

  • Tekninen osaaminen: Syvällinen tietämys tiettyjen yrityssovellusten, kuten SAP:n, Oraclen tai Microsoft Dynamicsin, käytöstä.
  • Analyyttiset taidot: Kyky analysoida liiketoimintaprosesseja ja ymmärtää integraatiopisteitä.
  • Viestintätaidot: Vahva kyky välittää teknistä tietoa ei-teknisille sidosryhmille.
  • Projektinhallinta: Kokemus suurten, monien sidosryhmien projekteista.
  • Ongelmanratkaisu: Taidot tunnistaa ongelmia ja toteuttaa strategisia ratkaisuja tehokkaasti.

Ota yhteyttä!