Enterprise Applications Senior Consultantin keskeisiä vastuita ovat:

 1. Tarpeiden arviointi ja suunnittelu: Analysoi asiakasyrityksen liiketoimintaprosesseja määrittääkseen vaatimukset, jotka yrityssovellusten tulee täyttää.
 2. Mukauttaminen ja toteutus: Työskentelee konfiguraatioiden, mukautusten ja integraatioiden parissa varmistaakseen, että sovellukset vastaavat asiakkaan tarpeita.
 3. Koulutus ja tuki: Kouluttaa asiakasyrityksen käyttäjiä uusien järjestelmien käyttöön ja tarjoaa jatkuvaa tukea ja neuvontaa.
 4. Projektinhallinta: Johtaa projekteja, valvoo aikatauluja ja budjetteja ja varmistaa, että projektin tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
 5. Testaus ja laadunvarmistus: Vastaa järjestelmien testauksesta ja varmistaa, että ne toimivat oikein ennen käyttöönottoa.
 6. Jatkuva parannus: Seuraa järjestelmien suorituskykyä ja ehdottaa päivityksiä tai parannuksia, jotka voivat edelleen optimoida liiketoimintaprosesseja.

Tyypillisesti tähän rooliin vaadittavat taidot ja pätevyydet ovat:

 • Tekninen osaaminen: Syvällinen tietämys tiettyjen yrityssovellusten, kuten SAP:n, Oraclen tai Microsoft Dynamicsin, käytöstä.
 • Analyyttiset taidot: Kyky analysoida liiketoimintaprosesseja ja ymmärtää integraatiopisteitä.
 • Viestintätaidot: Vahva kyky välittää teknistä tietoa ei-teknisille sidosryhmille.
 • Projektinhallinta: Kokemus suurten, monien sidosryhmien projekteista.
 • Ongelmanratkaisu: Taidot tunnistaa ongelmia ja toteuttaa strategisia ratkaisuja tehokkaasti.