1. Sijoitusmahdollisuuksien arviointi: Enkelisijoittajan päivä voi alkaa sähköpostien ja viestien läpikäynnillä, jotka koskevat mahdollisia sijoitusmahdollisuuksia. He voivat saada sähköposteja yrittäjiltä tai startup-yrityksiltä, jotka etsivät sijoittajaa. Enkelisijoittaja arvioi näitä mahdollisuuksia ja päättää, haluaako hän jatkaa tutkimuksia ja keskusteluja näiden yritysten kanssa.
  2. Tapaamiset ja neuvottelut: Enkelisijoittaja voi pitää tapaamisia ja neuvotteluja eri yritysten perustajien kanssa. Nämä tapaamiset voivat tapahtua henkilökohtaisesti, videokonferenssien kautta tai puhelimitse. Tavoitteena on saada parempi ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta, tiimistä ja sijoitusmahdollisuudesta yleisesti.
  3. Olemassa olevien sijoitusten seuranta: Enkelisijoittajan on myös pidettävä huolta jo tekemistään sijoituksista. Tähän voi kuulua säännölliset tapaamiset näiden yritysten johtajien kanssa, tarkastusraporttien läpikäynti ja tarvittaessa neuvojen antaminen.
  4. Alan ja markkinoiden seuranta: Enkelisijoittajan on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu sijoitusmaailmassa, erityisesti niillä aloilla, joilla hän tekee sijoituksia. Tämä voi sisältää markkinoiden trendien seuraamista, uutisten lukemista ja alan tapahtumiin osallistumista.
  5. Verkostoituminen: Enkelisijoittaja voi käyttää aikaa verkostoitumiseen muiden sijoittajien, yrittäjien ja alan vaikuttajien kanssa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi erilaisten tapahtumien, konferenssien tai lounaiden kautta.
  6. Hallinnolliset tehtävät: Enkelisijoittajalla on myös hallinnollisia tehtäviä, kuten sijoitussopimusten valmistelua, raportointia ja verotukseen liittyviä velvoitteita.

Ota yhteyttä lomakkeella tai soittamalla!