1. Arviointistrategioiden suunnittelu: Arviointiasiantuntijat kehittävät strategioita ja suunnitelmia arviointien toteuttamiseksi, määrittelevät tavoitteet ja kriteerit sekä valitsevat sopivat menetelmät ja työkalut.
  2. Tiedonkeruu ja analyysi: He keräävät tarvittavaa tietoa eri lähteistä, kuten haastatteluista, kyselyistä, asiakirjoista ja tilastoista. Tämän jälkeen he analysoivat ja tulkkaavat kerättyä tietoa arviointiraporttien ja suositusten laatimiseksi.
  3. Raportointi ja kommunikaatio: Arviointiasiantuntijat raportoivat arviointituloksista ja antavat suosituksia sidosryhmille, kuten johdolle, asiakkaille tai rahoittajille. Heidän on kyettävä kommunikoimaan monimutkaisia asioita selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
  4. Jatkuvan parantamisen tukeminen: Arviointiasiantuntijat voivat osallistua jatkuvan parantamisen prosessiin tarjoamalla tietoa ja suosituksia organisaation toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi.
  5. Alan kehityksen seuraaminen: Arviointiasiantuntijat pysyvät ajan tasalla arviointialan kehityksestä, menetelmistä ja parhaista käytännöistä sekä osallistuvat tarvittaessa koulutuksiin ja seminaareihin pysyäkseen pätevinä alallaan.